De Verenigde Staten namen op dat vlak het voortouw, door te investeren in de toekomst, door de creatie van meer en betere jobs en door een steeds hogere levensstandaard. Inmiddels heeft de wereld een bocht van 90° genomen, de situatie is volledig omgeslagen.

De Amerikaanse middenklasse is bijna uitgeroeid, steeds meer Amerikanen zakken weg onder de armoede grens. De vraag is natuurlijk waar het allemaal is misgelopen. Het verval van de echte Amerikaanse waarden is de rechtstreekse oorzaak van de toegenomen armoede. Europa lijkt dezelfde weg op te gaan, ook hier begint de situatie verdacht sterk te gelijken op die in de VS.

De Verenigde Staten namen op dat vlak het voortouw, door te investeren in de toekomst, door de creatie van meer en betere jobs en door een steeds hogere levensstandaard. Inmiddels heeft de wereld een bocht van 90° genomen, de situatie is volledig omgeslagen. De Amerikaanse middenklasse is bijna uitgeroeid, steeds meer Amerikanen zakken weg onder de armoede grens. De vraag is natuurlijk waar het allemaal is misgelopen. Het verval van de echte Amerikaanse waarden is de rechtstreekse oorzaak van de toegenomen armoede. Europa lijkt dezelfde weg op te gaan, ook hier begint de situatie verdacht sterk te gelijken op die in de VS.