Bovendien ziet ook de toekomst er niet zo denderend uit, want minder dan een derde van de ondervraagden verwacht volgend jaar verbetering.

Maar niet alleen de Europese CEO's worden pessimistischer, ook de managers van bedrijven uit andere delen van de wereld zien de toekomst voor de Europese economie eerder somber in.

Anderzijds is ook het vertrouwen bij de Aziatische CEO's gedaald.

Op de Europese beurzen gaat de rally onverminderd verder, de Euro Stoxx 50 noteert opnieuw bijna anderhalf procent boven het slotniveau van gisteren.

De BEL 20 doet het met een winst van ongeveer een half procent iets minder goed. Op de valutamarkten maakt de euro per saldo ongeveer pas op de plaats.

KBC heeft risicoblootstelling aanzienlijk afgebouwd

Johan Thijs, Groeps-CEO, gaf vanmorgen de volgende toelichting op de interimresultaten van KBC:

"In het tweede kwartaal behaalden we een mooi bedrijfsresultaat, boekten we een flinke vooruitgang in onze desinvesteringen, bouwden we onze risicoblootstelling aanzienlijk af en versterkten we onze kapitaal- en liquiditeitspositie verder. We behaalden een onderliggende winst van 372 miljoen euro. Ons onderliggende resultaat is een gevolg van de goede commerciële resultaten van ons strategische bankverzekeringsmodel op onze thuismarkten in België en Centraal- en Oost-Europa. De nettorente-inkomsten daalden licht, in de eerste plaats als gevolg van lagere herbeleggingsrentes en hogere kosten voor schuldemissies. Maar de kredieten en deposito's bleven sterk groeien in onze kernmarkten. De provisie-inkomsten bleven bevredigend en de commerciële verzekeringsresultaten blijven goed. Het kwartaal werd ook gekenmerkt door een lage gecombineerde ratio en lage waardeverminderingen op kredieten. Die waardeverminderingen omvatten ook de lagere, zij het nog altijd aanzienlijke waardeverminderingen voor kredieten in Ierland. De afronding van de verkoop van Warta had een positieve invloed van 0,3 miljard euro op het tweedekwartaalresultaat en van 0,7 miljard euro op het kapitaal. Onze Tier 1-ratio verhoogt daardoor met 0,7%. Daarnaast zal de afronding van de verkoop van KBL European Private Bankers in het derde kwartaal van 2012 een aanzienlijk bedrag aan kapitaal (ongeveer 0,7 miljard euro) vrijmaken voor KBC en zijn Tier 1-ratio met 0,7% verhogen. Daarnaast rondde KBC de eerder aangekondigde verkoop van ?agiel, de consumentenkredietverlener in Polen, aan Banco Santander af nadat het van de toezichthouder de vereiste goedkeuringen had gekregen."

Bovendien ziet ook de toekomst er niet zo denderend uit, want minder dan een derde van de ondervraagden verwacht volgend jaar verbetering. Maar niet alleen de Europese CEO's worden pessimistischer, ook de managers van bedrijven uit andere delen van de wereld zien de toekomst voor de Europese economie eerder somber in. Anderzijds is ook het vertrouwen bij de Aziatische CEO's gedaald. Op de Europese beurzen gaat de rally onverminderd verder, de Euro Stoxx 50 noteert opnieuw bijna anderhalf procent boven het slotniveau van gisteren. De BEL 20 doet het met een winst van ongeveer een half procent iets minder goed. Op de valutamarkten maakt de euro per saldo ongeveer pas op de plaats.KBC heeft risicoblootstelling aanzienlijk afgebouwd Johan Thijs, Groeps-CEO, gaf vanmorgen de volgende toelichting op de interimresultaten van KBC: "In het tweede kwartaal behaalden we een mooi bedrijfsresultaat, boekten we een flinke vooruitgang in onze desinvesteringen, bouwden we onze risicoblootstelling aanzienlijk af en versterkten we onze kapitaal- en liquiditeitspositie verder. We behaalden een onderliggende winst van 372 miljoen euro. Ons onderliggende resultaat is een gevolg van de goede commerciële resultaten van ons strategische bankverzekeringsmodel op onze thuismarkten in België en Centraal- en Oost-Europa. De nettorente-inkomsten daalden licht, in de eerste plaats als gevolg van lagere herbeleggingsrentes en hogere kosten voor schuldemissies. Maar de kredieten en deposito's bleven sterk groeien in onze kernmarkten. De provisie-inkomsten bleven bevredigend en de commerciële verzekeringsresultaten blijven goed. Het kwartaal werd ook gekenmerkt door een lage gecombineerde ratio en lage waardeverminderingen op kredieten. Die waardeverminderingen omvatten ook de lagere, zij het nog altijd aanzienlijke waardeverminderingen voor kredieten in Ierland. De afronding van de verkoop van Warta had een positieve invloed van 0,3 miljard euro op het tweedekwartaalresultaat en van 0,7 miljard euro op het kapitaal. Onze Tier 1-ratio verhoogt daardoor met 0,7%. Daarnaast zal de afronding van de verkoop van KBL European Private Bankers in het derde kwartaal van 2012 een aanzienlijk bedrag aan kapitaal (ongeveer 0,7 miljard euro) vrijmaken voor KBC en zijn Tier 1-ratio met 0,7% verhogen. Daarnaast rondde KBC de eerder aangekondigde verkoop van ?agiel, de consumentenkredietverlener in Polen, aan Banco Santander af nadat het van de toezichthouder de vereiste goedkeuringen had gekregen."