Maar het vertrouwen van de markten is één ding, dat van de gezinnen een ander. De gezinnen zien hun situatie slechter worden, de werkloosheid stijgt en de besparingsmaatregelen tasten hun koopkracht aan.

De jongste weken gaan er steeds meer stemmen op om de besparingsmaatregelen te verzachten en wat speelruimte te creëren om de werkgelegenheid en de groei aan te zwengelen.

De meningen zijn trouwens aan het veranderen, onder andere onder impuls van het IMF, dat toegeeft dat de begrotingsdiscipline in Europa een onverwacht negatief effect heeft op de economische groei.

Maar het vertrouwen van de markten is één ding, dat van de gezinnen een ander. De gezinnen zien hun situatie slechter worden, de werkloosheid stijgt en de besparingsmaatregelen tasten hun koopkracht aan. De jongste weken gaan er steeds meer stemmen op om de besparingsmaatregelen te verzachten en wat speelruimte te creëren om de werkgelegenheid en de groei aan te zwengelen. De meningen zijn trouwens aan het veranderen, onder andere onder impuls van het IMF, dat toegeeft dat de begrotingsdiscipline in Europa een onverwacht negatief effect heeft op de economische groei.