• De overheid biedt met de nationalisatie van SNS Reaal stabiliteit, en de zekerheid dat de bank niet omvalt en het Nederlandse bankensysteem overeind blijft. Dat het nodig is dat de overheid opnieuw een grote Nederlandse bank redt, geeft echter wel een deuk in het vertrouwen in het Nederlandse banksysteem.

• Met deze ingreep is onder meer voorkomen dat andere banken in de problemen zouden komen door de onderlinge posities die ze met SNS Reaal hebben, en dat er een groot beroep op het depositogarantiestelsel moest worden gedaan, waar alle Nederlandse banken aan meebetalen.

• De dagelijkse operaties van SNS Reaal blijven doorgaan, dus in het betalingsverkeer zal niemand last van de reddingsoperatie hebben. Het Nederlandse betalingsverkeer is zeer efficiënt en heel solide, en zal ook soepel blijven doordraaien na de nationalisatie van SNS Reaal; daar hoeft geen bezorgdheid over te ontstaan.

• Het is best denkbaar dat er wegens bijvoorbeeld kostenmaatregelen of na aanwijzingen vanuit de Europese mededingingsautoriteiten onderdelen worden afgestoten of samengevoegd met onderdelen van ABN Amro, maar ook dit zal geen significante gevolgen hebben voor het functioneren van het Nederlandse betalingsverkeer.

Dit geeft de mening van Joost Roelin weer, en is daarmee niet een officieel standpunt van Wolters Kluwer.

• De overheid biedt met de nationalisatie van SNS Reaal stabiliteit, en de zekerheid dat de bank niet omvalt en het Nederlandse bankensysteem overeind blijft. Dat het nodig is dat de overheid opnieuw een grote Nederlandse bank redt, geeft echter wel een deuk in het vertrouwen in het Nederlandse banksysteem. • Met deze ingreep is onder meer voorkomen dat andere banken in de problemen zouden komen door de onderlinge posities die ze met SNS Reaal hebben, en dat er een groot beroep op het depositogarantiestelsel moest worden gedaan, waar alle Nederlandse banken aan meebetalen. • De dagelijkse operaties van SNS Reaal blijven doorgaan, dus in het betalingsverkeer zal niemand last van de reddingsoperatie hebben. Het Nederlandse betalingsverkeer is zeer efficiënt en heel solide, en zal ook soepel blijven doordraaien na de nationalisatie van SNS Reaal; daar hoeft geen bezorgdheid over te ontstaan. • Het is best denkbaar dat er wegens bijvoorbeeld kostenmaatregelen of na aanwijzingen vanuit de Europese mededingingsautoriteiten onderdelen worden afgestoten of samengevoegd met onderdelen van ABN Amro, maar ook dit zal geen significante gevolgen hebben voor het functioneren van het Nederlandse betalingsverkeer. Dit geeft de mening van Joost Roelin weer, en is daarmee niet een officieel standpunt van Wolters Kluwer.