Het vertrouwen in de Amerikaanse overheid is tot een dieptepunt weggezakt, zo blijkt uit de Thomson Reuters/University of Michigan index. Bovendien zijn ook de verwachtingen allesbehalve hooggespannen.

Richard Curtin, directeur van de organisatie die de index opstelt, merkt op dat nooit in de geschiedenis zoveel ondervraagden de negatieve aspecten van de huidige regering benadrukten.

Het vertrouwen in de Amerikaanse overheid is tot een dieptepunt weggezakt, zo blijkt uit de Thomson Reuters/University of Michigan index. Bovendien zijn ook de verwachtingen allesbehalve hooggespannen. Richard Curtin, directeur van de organisatie die de index opstelt, merkt op dat nooit in de geschiedenis zoveel ondervraagden de negatieve aspecten van de huidige regering benadrukten.