Door de inkrimping van de economische groei, de onmogelijkheid om de begrotingsdoelstellingen te halen en de druk van de financiële markten en ratingbureaus (Standard & Poor's, Moody's) zijn de regeringen in de meeste landen van de eurozone wel verplicht om nieuwe besparingsmaatregelen te nemen (zoals onlangs in Italië en Spanje).

Het beschikbare inkomen van de gezinnen zal dus nog maar eens verkleinen.

De uitzondering op deze regel is Duitsland: dankzij een draconische begrotingsdiscipline, ondersteund door een stevige economische groei (+3,0 % in 2011) en een zeer lage rente, is het Duitse begrotingstekort gezakt van 4,3 % van het bruto binnenlands product in 2010 naar 1,0 % in 2011.

Ondertussen wordt de toestand op de arbeidsmarkt in de eurozone alsmaar slechter.

Zo is het aantal werklozen tussen mei en november elke maand toegenomen.

In november 2011 telde de eurozone iets meer dan 16 miljoen werklozen, wat een stijging van 3,7 % tegenover november 2010 is.

Sinds het begin van de compilatie van deze statistieken in juni 1991 was het aantal werklozen nog nooit zo hoog.

De werkloosheidsgraad bleef in november dan weer op 10,3 % hangen, het hoogste peil sinds juni 1998.

Door de inkrimping van de economische groei, de onmogelijkheid om de begrotingsdoelstellingen te halen en de druk van de financiële markten en ratingbureaus (Standard & Poor's, Moody's) zijn de regeringen in de meeste landen van de eurozone wel verplicht om nieuwe besparingsmaatregelen te nemen (zoals onlangs in Italië en Spanje). Het beschikbare inkomen van de gezinnen zal dus nog maar eens verkleinen. De uitzondering op deze regel is Duitsland: dankzij een draconische begrotingsdiscipline, ondersteund door een stevige economische groei (+3,0 % in 2011) en een zeer lage rente, is het Duitse begrotingstekort gezakt van 4,3 % van het bruto binnenlands product in 2010 naar 1,0 % in 2011. Ondertussen wordt de toestand op de arbeidsmarkt in de eurozone alsmaar slechter. Zo is het aantal werklozen tussen mei en november elke maand toegenomen. In november 2011 telde de eurozone iets meer dan 16 miljoen werklozen, wat een stijging van 3,7 % tegenover november 2010 is. Sinds het begin van de compilatie van deze statistieken in juni 1991 was het aantal werklozen nog nooit zo hoog. De werkloosheidsgraad bleef in november dan weer op 10,3 % hangen, het hoogste peil sinds juni 1998.