Forse toename van de vraag

In deze bedrijfstak verwachten de ondernemers een forse toename van de vraag. Bovendien werd het voorraadpeil van de afgewerkte producten als merkelijk lager beschouwd dan de vorige maand.

De stijging van de indicator in de verwerkende nijverheid betrof voornamelijk de productie van halffabricaten.

Verslechtering in de dienstensector

In de diensten aan ondernemingen, daarentegen, is de conjunctuur duidelijk verslechterd, waardoor de verbetering van de maand voordien werd tenietgedaan. In mindere mate geven de bedrijfsleiders in de bouw en in de handel ook blijk van een tanend vertrouwen.

De algemene synthetische afgevlakte curve (die een vertraging van twee maanden heeft), die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, heeft een keerpunt bereikt en laat nu een lichte stijging zien.

De conjunctuurbarometer is in het verleden een goede voorspeller gebleken van de groei van het bbp (op kwartaalbasis) en men mag dan ook verwachten dat er nog in de loop van het eerste semester een einde komt aan de kleine inkrimping van de economie sinds midden 2011.

Forse toename van de vraag In deze bedrijfstak verwachten de ondernemers een forse toename van de vraag. Bovendien werd het voorraadpeil van de afgewerkte producten als merkelijk lager beschouwd dan de vorige maand. De stijging van de indicator in de verwerkende nijverheid betrof voornamelijk de productie van halffabricaten. Verslechtering in de dienstensector In de diensten aan ondernemingen, daarentegen, is de conjunctuur duidelijk verslechterd, waardoor de verbetering van de maand voordien werd tenietgedaan. In mindere mate geven de bedrijfsleiders in de bouw en in de handel ook blijk van een tanend vertrouwen. De algemene synthetische afgevlakte curve (die een vertraging van twee maanden heeft), die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, heeft een keerpunt bereikt en laat nu een lichte stijging zien. De conjunctuurbarometer is in het verleden een goede voorspeller gebleken van de groei van het bbp (op kwartaalbasis) en men mag dan ook verwachten dat er nog in de loop van het eerste semester een einde komt aan de kleine inkrimping van de economie sinds midden 2011.