In het bijzonder keurden ze het brutodividend van € 3,20 per aandeel goed voor het jaar 2013, ongewijzigd ten opzichte van 2012. Na de voorschotbetaling op 23 januari 2014 van € 1,3333 bruto per aandeel, bedraagt het resterende brutodividend € 1,8667 bruto per aandeel, te betalen op 20 mei 2014.

Tijdens de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering keurden de aandeelhouders alle resoluties goed behalve deze die betrekking hebben op de vernieuwing van de bevoegdheden tot het inkopen van eigen aandelen.

In het bijzonder keurden ze het brutodividend van € 3,20 per aandeel goed voor het jaar 2013, ongewijzigd ten opzichte van 2012. Na de voorschotbetaling op 23 januari 2014 van € 1,3333 bruto per aandeel, bedraagt het resterende brutodividend € 1,8667 bruto per aandeel, te betalen op 20 mei 2014. Tijdens de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering keurden de aandeelhouders alle resoluties goed behalve deze die betrekking hebben op de vernieuwing van de bevoegdheden tot het inkopen van eigen aandelen.