Er werd beslist tot opslorping met terugwerkende kracht op 1 april 2013 van het 100% filiaal Alfea Consulting BVBA.

Er werd beslist tot opslorping met terugwerkende kracht op 1 april 2013 van het 100% filiaal Alfea Consulting BVBA.