De gecorrigeerde nettowinst bedroeg Eur 17,9 mln of Eur 0,24 per aandeel (consensus: Eur 14,5 mln of Eur 0,19 per aandeel). De nettowinst geeft echter een enigszins vertekend beeld.

Het betere resultaat werd voornamelijk gedreven door een hoger resultaat uit beleggingen van Eur 3,9 mln, door de verkoop van een deel van de beleggingsportefeuille.

Hiermee zijn toekomstige rentebaten contact gemaakt. Wel waren er verschillende positieve punten te noemen. De rentemarge was tegen de verwachting in op een hoog niveau.

De groei van het aantal rekeninghouders was met 7% aanzienlijk. Ook bleef het aantal transacties per klant op een hoog niveau. BinckBank krijgt een Buy.

De gecorrigeerde nettowinst bedroeg Eur 17,9 mln of Eur 0,24 per aandeel (consensus: Eur 14,5 mln of Eur 0,19 per aandeel). De nettowinst geeft echter een enigszins vertekend beeld. Het betere resultaat werd voornamelijk gedreven door een hoger resultaat uit beleggingen van Eur 3,9 mln, door de verkoop van een deel van de beleggingsportefeuille.Hiermee zijn toekomstige rentebaten contact gemaakt. Wel waren er verschillende positieve punten te noemen. De rentemarge was tegen de verwachting in op een hoog niveau. De groei van het aantal rekeninghouders was met 7% aanzienlijk. Ook bleef het aantal transacties per klant op een hoog niveau. BinckBank krijgt een Buy.