De versterking van de dollarkoers (ten opzichte van de euro) laat echter op zich wachten, terwijl het renteverschil eerder duidt op conjuncturele zwakte en vandaar niet aard is de Europese beurzen sterk te enthousiasmeren.

Toch is er een duidelijke trendommekeer bij de inschatting van het economische klimaat in Europa. De turbulenties ten gevolge van de instabiliteit in de Eurozone zijn al een tijdje naar de achtergrond verwezen met als gevolg een drastische terugval in de Duitse "flight-to-quality"-premie terwijl diverse sentimentsindicatoren duiden op een (nog bescheiden) potentieel herstel van de economische groei in de Eurozone met een prognose van 1,4% groei voor 2014.

De Europese beurzen hebben hier al grotendeels op geanticipeerd, zodat het argument van onderwaardering van de Europese beurzen niet geldt. Noch in historisch perspectief, noch in vergelijking met de VS mogen aandelen uit de Eurozone als ondergewaardeerd worden beschouwd.

De versterking van de dollarkoers (ten opzichte van de euro) laat echter op zich wachten, terwijl het renteverschil eerder duidt op conjuncturele zwakte en vandaar niet aard is de Europese beurzen sterk te enthousiasmeren. Toch is er een duidelijke trendommekeer bij de inschatting van het economische klimaat in Europa. De turbulenties ten gevolge van de instabiliteit in de Eurozone zijn al een tijdje naar de achtergrond verwezen met als gevolg een drastische terugval in de Duitse "flight-to-quality"-premie terwijl diverse sentimentsindicatoren duiden op een (nog bescheiden) potentieel herstel van de economische groei in de Eurozone met een prognose van 1,4% groei voor 2014. De Europese beurzen hebben hier al grotendeels op geanticipeerd, zodat het argument van onderwaardering van de Europese beurzen niet geldt. Noch in historisch perspectief, noch in vergelijking met de VS mogen aandelen uit de Eurozone als ondergewaardeerd worden beschouwd.