Dat verloren decennium kan blijven duren tot 2018, waarbij de macro-economische indicatoren dus nog jarenlang zwak zullen blijven. Het economisch herstel zal slechts heel voorzichtig gebeuren, waarbij in de periode 2007 tot 2018 het BBP per capita min of meer stabiel zal blijven.

We kunnen dus inderdaad van een verloren decennium spreken. Dat is op de eerste plaats te wijten aan het traag antwoorden van de politiek bij het aanpakken van de schulden- en bankencrisis. Het gevolg van al dat treuzelen is dat de eurozone op deflatie lijkt af te stevenen.

Dat verloren decennium kan blijven duren tot 2018, waarbij de macro-economische indicatoren dus nog jarenlang zwak zullen blijven. Het economisch herstel zal slechts heel voorzichtig gebeuren, waarbij in de periode 2007 tot 2018 het BBP per capita min of meer stabiel zal blijven. We kunnen dus inderdaad van een verloren decennium spreken. Dat is op de eerste plaats te wijten aan het traag antwoorden van de politiek bij het aanpakken van de schulden- en bankencrisis. Het gevolg van al dat treuzelen is dat de eurozone op deflatie lijkt af te stevenen.