Het verlies is bepaald door een waardevermindering van 1.228,4 miljoen euro op de participatie in KBC Groep en door de beslissing van KBC Groep om geen dividend uit te keren in 2009 (over boekjaar 2008).

Het verlies van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 1,24 miljard euro, hetzij 15,88 euro per aandeel.

Het verlies is bepaald door een waardevermindering van 1.228,4 miljoen euro op de participatie in KBC Groep en door de beslissing van KBC Groep om geen dividend uit te keren in 2009 (over boekjaar 2008). Het verlies van het laatste halfjaar van het boekjaar bedroeg 1,24 miljard euro, hetzij 15,88 euro per aandeel.