-Het orderboek bedroeg eind maart 366,5 miljoen euro. Dit is een toename van 13,2% in vergelijking met het orderboek van 323,9 miljoen euro het jaar ervoor. De inkomende bestellingen voor het kwartaal daalden met 19,4% naar 158,0 miljoen euro.

-De omzet bedroeg 144,7 miljoen euro, dit is jaar op jaar een daling van 11,2%.

-Het brutoresultaat daalde met 36,2% van 61,1 miljoen euro vorig jaar naar 39,0 miljoen euro.

-De EBITDA bedroeg 7,3 miljoen euro tegenover 19,5 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008.

-De EBIT bedroeg min 6,0 miljoen euro tegenover 5,9 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008. De EBIT werd deels beïnvloed door een lagere R&D-kapitalisatie voor een bedrag van 4,8 miljoen euro ten opzichte van het eerste kwartaal van 2008.

-De netto-inkomsten, met inbegrip van inkomsten uit stopgezette activiteiten, bedroegen min 0,9 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2008 was dit 6,6 miljoen euro.

-Het netto resultaat per aandeel bedroeg min 0,07 euro ten opzichte van 0,55 euro in het eerste kwartaal van 2008.

-De vrije kasstroom op het eind van het kwartaal bedroeg 36,6 miljoen euro tegenover min 2,9 miljoen euro het jaar ervoor.

-Het gebruikte kapitaal kende een daling van 10%, aangedreven door een daling van het werkkapitaal van 43,0 miljoen euro ten opzichte van eind 2008.

-De netto schuldpositie van 32,8 miljoen euro op 31 december 2008 werd omgezet in een netto cashpositie van 24,0 miljoen eind maart 2009.

-Het orderboek bedroeg eind maart 366,5 miljoen euro. Dit is een toename van 13,2% in vergelijking met het orderboek van 323,9 miljoen euro het jaar ervoor. De inkomende bestellingen voor het kwartaal daalden met 19,4% naar 158,0 miljoen euro. -De omzet bedroeg 144,7 miljoen euro, dit is jaar op jaar een daling van 11,2%. -Het brutoresultaat daalde met 36,2% van 61,1 miljoen euro vorig jaar naar 39,0 miljoen euro. -De EBITDA bedroeg 7,3 miljoen euro tegenover 19,5 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008. -De EBIT bedroeg min 6,0 miljoen euro tegenover 5,9 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008. De EBIT werd deels beïnvloed door een lagere R&D-kapitalisatie voor een bedrag van 4,8 miljoen euro ten opzichte van het eerste kwartaal van 2008. -De netto-inkomsten, met inbegrip van inkomsten uit stopgezette activiteiten, bedroegen min 0,9 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2008 was dit 6,6 miljoen euro. -Het netto resultaat per aandeel bedroeg min 0,07 euro ten opzichte van 0,55 euro in het eerste kwartaal van 2008. -De vrije kasstroom op het eind van het kwartaal bedroeg 36,6 miljoen euro tegenover min 2,9 miljoen euro het jaar ervoor. -Het gebruikte kapitaal kende een daling van 10%, aangedreven door een daling van het werkkapitaal van 43,0 miljoen euro ten opzichte van eind 2008. -De netto schuldpositie van 32,8 miljoen euro op 31 december 2008 werd omgezet in een netto cashpositie van 24,0 miljoen eind maart 2009.