• Implementatie van het hervormingsplan gaat voort: focus op het core cliënteel; verbetering van het risicoprofiel van de Groep; aanpassing van de kostenbasis

• Nettoverlies van 2,603 miljard EUR

• De financiële crisis had een netto negatieve impact van 3 159 miljoen EUR, waarvan 1 655 miljoen EUR betrekking heeft op de verkoop van de verzekeringsactiviteiten van FSA

• IAS 39-amendement: herclassificatie van voor verkoop beschikbare activa en van tradingactiva voor een bedrag van 100 miljard EUR, wat een stabilisering van de reserve van de voor verkoop beschikbare activa in 4Q 2008 met zich mee brengt, en een beperkte impact op de resultatenrekening

• Tier 1-ratio van 10,6 % en core Tier 1-ratio van 9,6 %, met inbegrip van alle gevolgen van de aan de gang zijnde verkoop van de verzekeringsactiviteiten van FSA en de prudentiële consolidatie van de FP van FSA, na de verwachte afronding van de staatswaarborg op de FP-activa

• Solvabiliteitsratio's beschermd tegen verdere potentiële verliezen op FP

• Implementatie van het hervormingsplan gaat voort: focus op het core cliënteel; verbetering van het risicoprofiel van de Groep; aanpassing van de kostenbasis• Nettoverlies van 2,603 miljard EUR• De financiële crisis had een netto negatieve impact van 3 159 miljoen EUR, waarvan 1 655 miljoen EUR betrekking heeft op de verkoop van de verzekeringsactiviteiten van FSA• IAS 39-amendement: herclassificatie van voor verkoop beschikbare activa en van tradingactiva voor een bedrag van 100 miljard EUR, wat een stabilisering van de reserve van de voor verkoop beschikbare activa in 4Q 2008 met zich mee brengt, en een beperkte impact op de resultatenrekening• Tier 1-ratio van 10,6 % en core Tier 1-ratio van 9,6 %, met inbegrip van alle gevolgen van de aan de gang zijnde verkoop van de verzekeringsactiviteiten van FSA en de prudentiële consolidatie van de FP van FSA, na de verwachte afronding van de staatswaarborg op de FP-activa• Solvabiliteitsratio's beschermd tegen verdere potentiële verliezen op FP