De groep boekte een nettoverlies van 322,3 mln EUR (= 13,9 EUR per aandeel) tegenover een nettowinst van 161,4 mln EUR vorig jaar.

Dit hoger dan verwacht nettoverlies is opgesplitst in 44,1 mln EUR gerealiseerde meerwaarden, 333,3 mln EUR nietgerealiseerde minwaarden, 27,1 mln EUR financiële kosten (voornamelijk afboeking van de CDO-portefeuille) en 14,2 mln EUR overige kosten.

De gerealiseerde meerwaarden werden in het begin van het boekjaar gerealiseerd op de verkoop van o.a. Arcomet, Westerlund en Sfinc.

De voornaamste parameters voor de nietgerealiseerde minwaarden zijn de lagere waarderingsratio's (125,9 mln EUR), de daling van de waarde van beursgenoteerde participaties (71,3 mln EUR), de daling van de waarde van de fondsen (56,7 mln EUR) én de lagere resultaten van de onderliggende bedrijven (40,9 mln EUR).

De nettokaspositie bedroeg eind maart ca. 382,8 mln EUR (16,50 EUR per aandeel). In combinatie met de aanwezige middelen in de beheerde fondsen (o.a. XL-fonds, DG Infra) beschikt GIMV over een oorlogskas van ca. 1 mld EUR.

Ondanks de afwezigheid van significante meerwaarden handhaaft GIMV, zoals verwacht, zijn basisdividend van 2,36 EUR bruto. De uitkering gebeurt op 1 juli 2009. De gerapporteerde intrinsieke waarde bedroeg per eind maart 41,01 EUR per aandeel.

GIMV hanteert zeer conservatieve waarderingsregels. De gemiddelde EV/EBITDA voor het gedeelte van de portefeuille dat GIMV vandaag waardeert op basis van marktmultiples bedraagt momenteel 4,5.

Voor het lopende boekjaar verwacht CEO Koen Dejonckheere minstens in evenveel nieuwe bedrijven te investeren dan vorig boekjaar. Het is duidelijk dat in de komende kwartalen het bedrag aan investeringen het bedrag aan desinvesteringen zal overstijgen.
De mogelijkheid voor exits is momenteel bijna onbestaande én de waarderingen van de bedrijven staan onder druk. De doorlooptijd (tijd tussen aan- en verkoop) van participaties zal langer worden.

De aanzienlijke kaspositie zal naar verwachting de komende kwartalen én jaren verder afnemen. Dit is belangrijk aangezien het gradueel investeren van deze kasmiddelen de kiemen in zich draagt voor toekomstige winsten.

Omwille van de gediversifieerde portefeuille, de aanwezigheid van 16 EUR cash per aandeel, het stevige track record en het aantrekkelijke dividendrendement blijft GIMV een aantrekkelijke langetermijnbelegging.

Aangezien er op korte termijn weinig tot geen desinvesteringen te verwachten zijn (waarbij de meerwaarde naar boven komt), ziet SG Private Banking echter geen koerskatalysatoren.

Voor nieuwe aankopen zou de bank wachten op een koersdaling richting 31 à 32 EUR. Het koersdoel wordt lichtjes verlaagd van 42 naar 40 EUR. Het aandeel is stevig te behouden.

De groep boekte een nettoverlies van 322,3 mln EUR (= 13,9 EUR per aandeel) tegenover een nettowinst van 161,4 mln EUR vorig jaar. Dit hoger dan verwacht nettoverlies is opgesplitst in 44,1 mln EUR gerealiseerde meerwaarden, 333,3 mln EUR nietgerealiseerde minwaarden, 27,1 mln EUR financiële kosten (voornamelijk afboeking van de CDO-portefeuille) en 14,2 mln EUR overige kosten. De gerealiseerde meerwaarden werden in het begin van het boekjaar gerealiseerd op de verkoop van o.a. Arcomet, Westerlund en Sfinc. De voornaamste parameters voor de nietgerealiseerde minwaarden zijn de lagere waarderingsratio's (125,9 mln EUR), de daling van de waarde van beursgenoteerde participaties (71,3 mln EUR), de daling van de waarde van de fondsen (56,7 mln EUR) én de lagere resultaten van de onderliggende bedrijven (40,9 mln EUR). De nettokaspositie bedroeg eind maart ca. 382,8 mln EUR (16,50 EUR per aandeel). In combinatie met de aanwezige middelen in de beheerde fondsen (o.a. XL-fonds, DG Infra) beschikt GIMV over een oorlogskas van ca. 1 mld EUR. Ondanks de afwezigheid van significante meerwaarden handhaaft GIMV, zoals verwacht, zijn basisdividend van 2,36 EUR bruto. De uitkering gebeurt op 1 juli 2009. De gerapporteerde intrinsieke waarde bedroeg per eind maart 41,01 EUR per aandeel. GIMV hanteert zeer conservatieve waarderingsregels. De gemiddelde EV/EBITDA voor het gedeelte van de portefeuille dat GIMV vandaag waardeert op basis van marktmultiples bedraagt momenteel 4,5. Voor het lopende boekjaar verwacht CEO Koen Dejonckheere minstens in evenveel nieuwe bedrijven te investeren dan vorig boekjaar. Het is duidelijk dat in de komende kwartalen het bedrag aan investeringen het bedrag aan desinvesteringen zal overstijgen. De mogelijkheid voor exits is momenteel bijna onbestaande én de waarderingen van de bedrijven staan onder druk. De doorlooptijd (tijd tussen aan- en verkoop) van participaties zal langer worden. De aanzienlijke kaspositie zal naar verwachting de komende kwartalen én jaren verder afnemen. Dit is belangrijk aangezien het gradueel investeren van deze kasmiddelen de kiemen in zich draagt voor toekomstige winsten.Omwille van de gediversifieerde portefeuille, de aanwezigheid van 16 EUR cash per aandeel, het stevige track record en het aantrekkelijke dividendrendement blijft GIMV een aantrekkelijke langetermijnbelegging. Aangezien er op korte termijn weinig tot geen desinvesteringen te verwachten zijn (waarbij de meerwaarde naar boven komt), ziet SG Private Banking echter geen koerskatalysatoren.Voor nieuwe aankopen zou de bank wachten op een koersdaling richting 31 à 32 EUR. Het koersdoel wordt lichtjes verlaagd van 42 naar 40 EUR. Het aandeel is stevig te behouden.