Ø De intrinsieke waarde bedraagt EUR 252 per aandeel tegen EUR 448 op 31 december 2007, een daling met 44% ten gevolge van de verslechtering van de financiële markten
Ø Op 6 maart 2009 bedraagt deze waarde EUR 224 per aandeel
Ø Bedrijfsresultaat van EUR 41,6 miljoen tegen EUR 42,5 miljoen in 2007 (uitgezonderd de meerwaarde van de vervreemding van EUR 15,7 miljoen)
Ø Nettoverlies (aandeel van de groep) van EUR 182 miljoen waarvan EUR 126 miljoen verlies op verkopen en EUR 93 miljoen wijzigingen in de reële waarde en waardeverminderingen
Ø Voorgesteld brutodividend van EUR 6,40 per aandeel tegen EUR 9,40 in 2007

Bank Degroof merkte op dat de resultaten van Bois Sauvage sterk beïnvloed waren door de beurscrisis. Het neutraal advies voor het aandeel blijft gehandhaafd.

KBC Securities blijft de holding accumuleren, maar verlaagt het koersdoel van 225 naar 165 euro.

Ø De intrinsieke waarde bedraagt EUR 252 per aandeel tegen EUR 448 op 31 december 2007, een daling met 44% ten gevolge van de verslechtering van de financiële markten Ø Op 6 maart 2009 bedraagt deze waarde EUR 224 per aandeel Ø Bedrijfsresultaat van EUR 41,6 miljoen tegen EUR 42,5 miljoen in 2007 (uitgezonderd de meerwaarde van de vervreemding van EUR 15,7 miljoen) Ø Nettoverlies (aandeel van de groep) van EUR 182 miljoen waarvan EUR 126 miljoen verlies op verkopen en EUR 93 miljoen wijzigingen in de reële waarde en waardeverminderingen Ø Voorgesteld brutodividend van EUR 6,40 per aandeel tegen EUR 9,40 in 2007 Bank Degroof merkte op dat de resultaten van Bois Sauvage sterk beïnvloed waren door de beurscrisis. Het neutraal advies voor het aandeel blijft gehandhaafd. KBC Securities blijft de holding accumuleren, maar verlaagt het koersdoel van 225 naar 165 euro.