University of Texas professor James Galbraith is namelijk van mening dat de pensioenleeftijd naar omlaag moet om maar Amerikanen aan het werk te krijgen. Dat klinkt ongeloofwaardig, maar ergens is de gedachtengang van Galbraith logisch.

Hij verwacht dat de werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten pas in de loop van volgend jaar gaat terugvallen tot in de buurt van 7 of 8%. Dat is historisch gezien nog steeds hoog.

Bovendien is het arsenaal van de Amerikaanse centrale bank stilaan uitgeput. Verlagen van de pensioenleeftijd zou het probleem oplossen. Alleen zouden jongeren de kans krijgen om de arbeidsmarkt te betreden.

University of Texas professor James Galbraith is namelijk van mening dat de pensioenleeftijd naar omlaag moet om maar Amerikanen aan het werk te krijgen. Dat klinkt ongeloofwaardig, maar ergens is de gedachtengang van Galbraith logisch. Hij verwacht dat de werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten pas in de loop van volgend jaar gaat terugvallen tot in de buurt van 7 of 8%. Dat is historisch gezien nog steeds hoog. Bovendien is het arsenaal van de Amerikaanse centrale bank stilaan uitgeput. Verlagen van de pensioenleeftijd zou het probleem oplossen. Alleen zouden jongeren de kans krijgen om de arbeidsmarkt te betreden.