Deze daling houdt enerzijds verband met zwakkere naverkopen in november en december, en anderzijds met sterke muntdepreciaties in groeimarkten (o.a. Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittanië en Skandinavië).

De omzetdaling is volledig toe te schrijven aan de tweede jaarhelft. Waar de eerste jaarhelft nog een groei vertoonde van 0,9 %, werd dit een daling van 2,5 % in de tweede jaarhelft.

Vanaf midden 2008 zal ook het overgenomen Eurocorset geconsolideerd worden in de Van de Velde cijfers. De jaaromzet bedraagt ongeveer 10,9 mln EUR waarvan een geschat bedrag van 3,8 mln EUR zal opgenomen worden in de finale cijfers.

Eurocorset realiseert het belangrijkste deel van de omzet tijdens de eerste jaarhelft omwille van het aanzienlijke belang van de badgoedcollectie. De Eurocorsetcijfers zullen met de jaarresulaten definitief bevestigd worden.

De resultaten kwamen onder de verwachtingen van SG Private Banking uit. Het mnagement gaf eerder aan dat de jaaromzet met ongeveer 1% zou groeien.

SG Private Banking verlaagt het advies opnieuw van houden naar verkopen. Het koersdoel blijft ongewijzigd op 23 EUR.

Deze daling houdt enerzijds verband met zwakkere naverkopen in november en december, en anderzijds met sterke muntdepreciaties in groeimarkten (o.a. Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittanië en Skandinavië). De omzetdaling is volledig toe te schrijven aan de tweede jaarhelft. Waar de eerste jaarhelft nog een groei vertoonde van 0,9 %, werd dit een daling van 2,5 % in de tweede jaarhelft.Vanaf midden 2008 zal ook het overgenomen Eurocorset geconsolideerd worden in de Van de Velde cijfers. De jaaromzet bedraagt ongeveer 10,9 mln EUR waarvan een geschat bedrag van 3,8 mln EUR zal opgenomen worden in de finale cijfers. Eurocorset realiseert het belangrijkste deel van de omzet tijdens de eerste jaarhelft omwille van het aanzienlijke belang van de badgoedcollectie. De Eurocorsetcijfers zullen met de jaarresulaten definitief bevestigd worden.De resultaten kwamen onder de verwachtingen van SG Private Banking uit. Het mnagement gaf eerder aan dat de jaaromzet met ongeveer 1% zou groeien.SG Private Banking verlaagt het advies opnieuw van houden naar verkopen. Het koersdoel blijft ongewijzigd op 23 EUR.