Omdat de verkoop eind juni niet kon gesloten worden, heeft Dexia ingestemd om de onderhandelingen verder te zetten ook na het verstrijken van de aanvankelijk voorziene deadline.

Na besprekingen met GCS Capital, en haar contractuele verplichtingen in acht nemend, heeft Dexia besloten om de verkoopovereenkomst te ontbinden op 15 juli 2013.

Aangezien de verkoopovereenkomst voorziet in een opzegtermijn van 10 werkdagen, zullen de onderhandelingen effectief stopgezet worden vanaf 30 juli 2013.

Tot deze datum beschikt de koper over de mogelijkheid om zijn contractuele verplichtingen na te komen en de verkoop alsnog te sluiten.

Deze beslissing doet niets af aan de wens van Dexia Groep om Dexia Asset Management te verkopen, om haar zo in staat te stellen zich commercieel verder te ontwikkelen, haar cliënten te verder te begeleiden en een duurzame toekomst voor haar medewerkers te verzekeren.

Omdat de verkoop eind juni niet kon gesloten worden, heeft Dexia ingestemd om de onderhandelingen verder te zetten ook na het verstrijken van de aanvankelijk voorziene deadline. Na besprekingen met GCS Capital, en haar contractuele verplichtingen in acht nemend, heeft Dexia besloten om de verkoopovereenkomst te ontbinden op 15 juli 2013. Aangezien de verkoopovereenkomst voorziet in een opzegtermijn van 10 werkdagen, zullen de onderhandelingen effectief stopgezet worden vanaf 30 juli 2013. Tot deze datum beschikt de koper over de mogelijkheid om zijn contractuele verplichtingen na te komen en de verkoop alsnog te sluiten. Deze beslissing doet niets af aan de wens van Dexia Groep om Dexia Asset Management te verkopen, om haar zo in staat te stellen zich commercieel verder te ontwikkelen, haar cliënten te verder te begeleiden en een duurzame toekomst voor haar medewerkers te verzekeren.