Gross, het boegbeeld van Allianz-dochter Pimco, heeft stelselmatig zijn posities in obligaties uit deze landen afgebouwd. In de afgelopen zes maanden zijn de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties op maandbasis elke maand gestegen.

Gross verwacht dat deze trend zich in de komende maanden gaat verder zetten, ook wat Britse staatsobligaties betreft. Hij adviseert dan ook om de posities in deze obligaties af te bouwen.

Wat is dan het alternatief? Gross adviseert op de eerste plaats obligaties uit de groeilanden te kopen. Die gaan in de komende jaren steeds belangrijker worden en zullen voor een deel de obligaties van de geïndustrialiseerde landen in de portefeuilles gaan vervangen.

Gross, het boegbeeld van Allianz-dochter Pimco, heeft stelselmatig zijn posities in obligaties uit deze landen afgebouwd. In de afgelopen zes maanden zijn de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties op maandbasis elke maand gestegen. Gross verwacht dat deze trend zich in de komende maanden gaat verder zetten, ook wat Britse staatsobligaties betreft. Hij adviseert dan ook om de posities in deze obligaties af te bouwen. Wat is dan het alternatief? Gross adviseert op de eerste plaats obligaties uit de groeilanden te kopen. Die gaan in de komende jaren steeds belangrijker worden en zullen voor een deel de obligaties van de geïndustrialiseerde landen in de portefeuilles gaan vervangen.