Door dit besluit worden de aanstaande couponbetalingen op de uitstaande FRESH en CASHES betaalbaar door middel van de uitgifte van aandelen Fortis via de zogenoemde 'alternative coupon satisfaction method'- conform de voorwaarden van de FRESH en CASHES- en dit totdat de moedermaatschappijen officieel aankondigen de dividenduitkering weer te zullen hervatten.

De recente Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV heeft haar goedkeuring gegeven aan het voorstel om de uitkeerbare reserves wederom op te bouwen.

Naar aanleiding van dit besluit is de Raad van Bestuur van de moedermaatschappijen bijeengekomen om te beraadslagen over een eventuele hervatting van de dividenduitkering over het boekjaar 2009.

De Raad van Bestuur kondigt hierbij het voornemen aan de uitkering van dividend over het boekjaar 2009 te hervatten. Die dividenduitkering is naar verwachting gelijk aan of overtreft het minimale dividendrendement volgens de voorwaarden van zowel de FRESH als de CASHES, namelijk een dividendrendement van tenminste 0,5% (in overeenstemming met de voorwaarden van zowel de FRESH als de CASHES).

Als gevolg van deze aankondiging van de hervatting van de dividenduitkering op het aandeel Fortis is het verplichte gebruik van de 'alternative coupon satisfaction method' voor de gestanddoening van de te betalen coupons op de FRESH en de CASHES niet langer van toepassing.

Dientengevolge zal de coupon op de CASHES van 19 juni 2009 (te betalen door Fortis Bank) en die op de FRESH van 7 augustus 2009 (te betalen door de moedermaatschappijen) in contanten worden betaald.

Door dit besluit worden de aanstaande couponbetalingen op de uitstaande FRESH en CASHES betaalbaar door middel van de uitgifte van aandelen Fortis via de zogenoemde 'alternative coupon satisfaction method'- conform de voorwaarden van de FRESH en CASHES- en dit totdat de moedermaatschappijen officieel aankondigen de dividenduitkering weer te zullen hervatten.De recente Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV heeft haar goedkeuring gegeven aan het voorstel om de uitkeerbare reserves wederom op te bouwen. Naar aanleiding van dit besluit is de Raad van Bestuur van de moedermaatschappijen bijeengekomen om te beraadslagen over een eventuele hervatting van de dividenduitkering over het boekjaar 2009.De Raad van Bestuur kondigt hierbij het voornemen aan de uitkering van dividend over het boekjaar 2009 te hervatten. Die dividenduitkering is naar verwachting gelijk aan of overtreft het minimale dividendrendement volgens de voorwaarden van zowel de FRESH als de CASHES, namelijk een dividendrendement van tenminste 0,5% (in overeenstemming met de voorwaarden van zowel de FRESH als de CASHES).Als gevolg van deze aankondiging van de hervatting van de dividenduitkering op het aandeel Fortis is het verplichte gebruik van de 'alternative coupon satisfaction method' voor de gestanddoening van de te betalen coupons op de FRESH en de CASHES niet langer van toepassing. Dientengevolge zal de coupon op de CASHES van 19 juni 2009 (te betalen door Fortis Bank) en die op de FRESH van 7 augustus 2009 (te betalen door de moedermaatschappijen) in contanten worden betaald.