Dit waren de nieuwe doelstellingen:

• verdubbeling in omvang in vijf jaar, waarbij de ontwikkeling van het eigen vermogen per aandeel (gecorrigeerd voor dividenden) als referentie wordt gehanteerd. Dit correspondeert met een gemiddelde jaarlijkse toename van het eigen vermogen per aandeel van 15 procent (welk percentage moet worden gecorrigeerd voor eventuele dividenden).

• indien de beurskoers gelijke tred houdt met deze ontwikkeling leidt dat tot een gemiddelde total return (waardestijging + dividend) van 15 procent per jaar.

Strategie aangescherpt:

• profiel Value8: een groeiende groep van groeiende ondernemingen.

• focus op groeiende sectoren: (onder andere) Healthcare, Food & Food Safety , Internet & Technology, Luxury & Leisure.

• financieel cluster met als basis Value8 Corporate Finance

Dit waren de nieuwe doelstellingen: • verdubbeling in omvang in vijf jaar, waarbij de ontwikkeling van het eigen vermogen per aandeel (gecorrigeerd voor dividenden) als referentie wordt gehanteerd. Dit correspondeert met een gemiddelde jaarlijkse toename van het eigen vermogen per aandeel van 15 procent (welk percentage moet worden gecorrigeerd voor eventuele dividenden). • indien de beurskoers gelijke tred houdt met deze ontwikkeling leidt dat tot een gemiddelde total return (waardestijging + dividend) van 15 procent per jaar.Strategie aangescherpt: • profiel Value8: een groeiende groep van groeiende ondernemingen. • focus op groeiende sectoren: (onder andere) Healthcare, Food & Food Safety , Internet & Technology, Luxury & Leisure. • financieel cluster met als basis Value8 Corporate Finance