Sindsdien heeft de palmolieprijs een herstel met ongeveer 50% laten optekenen. Op een meeting in Kuala Lumpur vielen verschillende geluiden over de evolutie van de palmolieprijs te horen.

KBC Securities heeft de prognoses voor Sipef voor 2009 en 2010 met respectievelijk 17 en 18% naar boven aangepast. De rating 'accumulate' blijft gehandhaafd, het koersdoel wordt verhoogd van 26 naar 29 euro.

Sindsdien heeft de palmolieprijs een herstel met ongeveer 50% laten optekenen. Op een meeting in Kuala Lumpur vielen verschillende geluiden over de evolutie van de palmolieprijs te horen. KBC Securities heeft de prognoses voor Sipef voor 2009 en 2010 met respectievelijk 17 en 18% naar boven aangepast. De rating 'accumulate' blijft gehandhaafd, het koersdoel wordt verhoogd van 26 naar 29 euro.