De geconsolideerde omzet bedraagt 765 miljoen euro, tegenover 361 miljoen euro vorig jaar.

Op vergelijkbare basis zijn de verkoopcijfers van de groep licht gedaald (-2 %) ten gevolge van de aangekondigde afstoting van niet-strategische activiteiten die grotendeels wordt gecompenseerd door de marktontwikkelingen die alle verwachtingen overstijgen.

De geconsolideerde omzet bedraagt 765 miljoen euro, tegenover 361 miljoen euro vorig jaar. Op vergelijkbare basis zijn de verkoopcijfers van de groep licht gedaald (-2 %) ten gevolge van de aangekondigde afstoting van niet-strategische activiteiten die grotendeels wordt gecompenseerd door de marktontwikkelingen die alle verwachtingen overstijgen.