Op een vergelijkbare basis, waarbij het stopzetten van het contract met McVities voor de Jaffa Cake bars in rekening wordt gebracht, kende de omzet van het eerste halfjaar 2010 een stijging van 2 % ten opzichte van dezelfde periode in 2009; van de merkproducten lag deze groei licht hoger.

In 2010 liggen de REBIT en REBITDA percentages ten opzichte van de omzet in vergelijking met het voorgaand jaar licht hoger. Tijdens het eerste semester van 2010 werd een Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) en Recurrente bedrijfscashflow (REBITDA) ten opzichte van de omzet gerealiseerd van respectievelijk 14 % en 19 %

Op een vergelijkbare basis, waarbij het stopzetten van het contract met McVities voor de Jaffa Cake bars in rekening wordt gebracht, kende de omzet van het eerste halfjaar 2010 een stijging van 2 % ten opzichte van dezelfde periode in 2009; van de merkproducten lag deze groei licht hoger. In 2010 liggen de REBIT en REBITDA percentages ten opzichte van de omzet in vergelijking met het voorgaand jaar licht hoger. Tijdens het eerste semester van 2010 werd een Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) en Recurrente bedrijfscashflow (REBITDA) ten opzichte van de omzet gerealiseerd van respectievelijk 14 % en 19 %