Michael Pond, Treasury strategist bij Barclays Capital, heeft duidelijk gekozen voor het inflatiekamp. Hij baseert zich daarvoor op de monetaire politiek die de FED momenteel volgt.

De Amerikaanse centrale bank zal namelijk haar stimuleringsmaatregelen verder zetten, waardoor de basisrente laag zal blijven. Pond gelooft dat we uiteindelijk negatieve rentevoeten gaan zien opduiken.

Bij de Kansas City Reserve Bank is president Thomas Hoenig overigens dezelfde mening toegedaan, hij spreekt in verband met de lage rentevoeten van een "dangerous gamble".

Pond ziet op langere termijn het inflatiegevaar duidelijker op de voorgrond treden. Over de afgelopen drie maanden bedroeg de gemiddelde inflatie 1,50% en de trend is momenteel licht stijgend. Van inflatie kan in zo'n omgeving geen sprake zijn.

Michael Pond, Treasury strategist bij Barclays Capital, heeft duidelijk gekozen voor het inflatiekamp. Hij baseert zich daarvoor op de monetaire politiek die de FED momenteel volgt. De Amerikaanse centrale bank zal namelijk haar stimuleringsmaatregelen verder zetten, waardoor de basisrente laag zal blijven. Pond gelooft dat we uiteindelijk negatieve rentevoeten gaan zien opduiken. Bij de Kansas City Reserve Bank is president Thomas Hoenig overigens dezelfde mening toegedaan, hij spreekt in verband met de lage rentevoeten van een "dangerous gamble". Pond ziet op langere termijn het inflatiegevaar duidelijker op de voorgrond treden. Over de afgelopen drie maanden bedroeg de gemiddelde inflatie 1,50% en de trend is momenteel licht stijgend. Van inflatie kan in zo'n omgeving geen sprake zijn.