Tussen 2007 en 2011 is de productie van schaliegas meer dan verviervoudigd van 56.355 tot 240.722 miljoen m3. Texas, Louisiana en Pennsylvania zijn de grootste producenten. Samen vertegenwoordigen ze bijna driekwart van de Amerikaanse schaliegasproductie.

Rekening houdend met de stijgende energiebehoeften naarmate de economie weer zal aantrekken, en met inspanningen op het vlak van energie-efficiëntie (bv. door elektriciteitsproductie op basis van gas i.p.v. steenkool), zouden de Verenigde Staten pas tegen 2020 gas exporteren, denkt Dexia Asset Management.

Over diezelfde periode zullen de Verenigde Staten hun olie-invoer sterk terugschroeven, wat hun handelsbalans alleen maar ten goede zal komen.

Tussen 2007 en 2011 is de productie van schaliegas meer dan verviervoudigd van 56.355 tot 240.722 miljoen m3. Texas, Louisiana en Pennsylvania zijn de grootste producenten. Samen vertegenwoordigen ze bijna driekwart van de Amerikaanse schaliegasproductie. Rekening houdend met de stijgende energiebehoeften naarmate de economie weer zal aantrekken, en met inspanningen op het vlak van energie-efficiëntie (bv. door elektriciteitsproductie op basis van gas i.p.v. steenkool), zouden de Verenigde Staten pas tegen 2020 gas exporteren, denkt Dexia Asset Management. Over diezelfde periode zullen de Verenigde Staten hun olie-invoer sterk terugschroeven, wat hun handelsbalans alleen maar ten goede zal komen.