Steeds meer economen twijfelen echter aan de haalbaarheid van dit scenario, zij geloven dat de economie in de Verenigde Staten voor jaren van trage economische groei staan. Onder andere JP Morgan economist Michael Feroli is die mening toegedaan.

Het percentage van een gemiddelde BBP-groei van 3,50% was relevant voor de jaren 90, maar is irrelevant geworden voor de wereld van vandaag. Het potentieel groeicijfer bedraagt vandaag niet meer dan 1,75%, wat betekent dat we dicht bij het plafond zitten.

Steeds meer economen twijfelen echter aan de haalbaarheid van dit scenario, zij geloven dat de economie in de Verenigde Staten voor jaren van trage economische groei staan. Onder andere JP Morgan economist Michael Feroli is die mening toegedaan. Het percentage van een gemiddelde BBP-groei van 3,50% was relevant voor de jaren 90, maar is irrelevant geworden voor de wereld van vandaag. Het potentieel groeicijfer bedraagt vandaag niet meer dan 1,75%, wat betekent dat we dicht bij het plafond zitten.