Volgens heel wat economen is dit een doodlopend pad, dat uiteindelijk alleen maar kan leiden tot miserie. De bekende econoom Peter Schiff, die nooit een blad voor de mond houdt, kan dit alleen maar eindigen in stagflatie. De combinatie van een stagnerende economie met inflatie is vanzelfprekend een weinig benijdenswaardige situatie.

Die stagflatie zal gepaard gaan met een ontwaarding van de dollarkoers, de dollar zal de bodem onder zich voelen wegvallen. Een tijdspanne waarin dit scenario zich zal voltrekken, kan of wil Schiff niet geven.

Door het verhogen van de belastingen worden er miljarden dollars aan de privé-sector onttrokken, geld dat nodig was om te investeren in nieuwe technologie. Dergelijke aanpak moet op termijn funest zijn.

Volgens heel wat economen is dit een doodlopend pad, dat uiteindelijk alleen maar kan leiden tot miserie. De bekende econoom Peter Schiff, die nooit een blad voor de mond houdt, kan dit alleen maar eindigen in stagflatie. De combinatie van een stagnerende economie met inflatie is vanzelfprekend een weinig benijdenswaardige situatie. Die stagflatie zal gepaard gaan met een ontwaarding van de dollarkoers, de dollar zal de bodem onder zich voelen wegvallen. Een tijdspanne waarin dit scenario zich zal voltrekken, kan of wil Schiff niet geven. Door het verhogen van de belastingen worden er miljarden dollars aan de privé-sector onttrokken, geld dat nodig was om te investeren in nieuwe technologie. Dergelijke aanpak moet op termijn funest zijn.