Romer is van mening dat er nog dingen zijn die niet werden uitgeprobeerd. Ze verwijst daarbij naar de werkloosheid die nog steeds bijna 9% bedraagt, terwijl de 'echte' werkloosheidsgraad zich nog steeds in de buurt van 15,70% situeert.

De Verenigde Staten moeten zich op de eerste plaats zorgen maken om de arbeidsmarkt, terwijl tegenwoordig bijna alle aandacht uitgaat naar het begrotingsdeficiet. Dat moet inderdaad worden teruggeschroefd, maar dat zal makkelijker gaan wanneer de arbeidsmarkt in betere doen is.

Romer is van mening dat er nog dingen zijn die niet werden uitgeprobeerd. Ze verwijst daarbij naar de werkloosheid die nog steeds bijna 9% bedraagt, terwijl de 'echte' werkloosheidsgraad zich nog steeds in de buurt van 15,70% situeert. De Verenigde Staten moeten zich op de eerste plaats zorgen maken om de arbeidsmarkt, terwijl tegenwoordig bijna alle aandacht uitgaat naar het begrotingsdeficiet. Dat moet inderdaad worden teruggeschroefd, maar dat zal makkelijker gaan wanneer de arbeidsmarkt in betere doen is.