De VS zijn één van de weinige landen die met een schuldenplafond werken en dat zorgt regelmatig voor onzekerheid wat betreft het al dan niet kunnen terugbetalen van de verplichtingen door de overheid.

Steven Hess van Moody's merkt op dat de kansen op een default voor de Verenigde Staten altijd eerder gering werden ingeschat omdat het schuldenplafond jarenlang zonder discussie telkens opnieuw werd opgetrokken.

De VS zijn één van de weinige landen die met een schuldenplafond werken en dat zorgt regelmatig voor onzekerheid wat betreft het al dan niet kunnen terugbetalen van de verplichtingen door de overheid. Steven Hess van Moody's merkt op dat de kansen op een default voor de Verenigde Staten altijd eerder gering werden ingeschat omdat het schuldenplafond jarenlang zonder discussie telkens opnieuw werd opgetrokken.