Maar liefst 40% van de werklozen zit al meer dan zes maanden zonder job en dat is een heel erg hoog cijfer voor de Verenigde Staten. Het gemiddelde op lange termijn voor het begin van de grote recessie van 2007-2009 bedroeg minder dan de helft van dat percentage.

Het probleem is dat deze werklozen op een bepaald moment zo lang werkloos gaan zijn dat ze zelfs niet meer tewerkgesteld kunnen worden. Op dat moment zitten de VS met een serieus probleem opgezadeld, want deze categorie Amerikanen kan voor sociale onrust zorgen.

Keuze die nu wordt gemaakt kan belangrijk zijn voor toekomstige generaties.

Steven Davis, econoom bij de University of Chicago, stelt de zaken scherp: de keuze die nu wordt gemaakt kan belangrijk zijn voor de toekomstige generaties.

De Verenigde Staten moeten namelijk kiezen voor een ander sociaal systeem, waarbij een oplossing voorzien wordt voor de langdurig werklozen.

Er is hier sprake van een structureel probleem, dat volgens sommige economen al veel grotere proporties heeft aangenomen dan algemeen wordt aangenomen.

Davis dringt er op aan dat Bernanke zo snel mogelijk maatregelen aankondigt om langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen.

Maar liefst 40% van de werklozen zit al meer dan zes maanden zonder job en dat is een heel erg hoog cijfer voor de Verenigde Staten. Het gemiddelde op lange termijn voor het begin van de grote recessie van 2007-2009 bedroeg minder dan de helft van dat percentage. Het probleem is dat deze werklozen op een bepaald moment zo lang werkloos gaan zijn dat ze zelfs niet meer tewerkgesteld kunnen worden. Op dat moment zitten de VS met een serieus probleem opgezadeld, want deze categorie Amerikanen kan voor sociale onrust zorgen. Keuze die nu wordt gemaakt kan belangrijk zijn voor toekomstige generaties.Steven Davis, econoom bij de University of Chicago, stelt de zaken scherp: de keuze die nu wordt gemaakt kan belangrijk zijn voor de toekomstige generaties. De Verenigde Staten moeten namelijk kiezen voor een ander sociaal systeem, waarbij een oplossing voorzien wordt voor de langdurig werklozen. Er is hier sprake van een structureel probleem, dat volgens sommige economen al veel grotere proporties heeft aangenomen dan algemeen wordt aangenomen. Davis dringt er op aan dat Bernanke zo snel mogelijk maatregelen aankondigt om langdurig werklozen weer aan het werk te krijgen.