Weliswaar zou de groei vertragen, wat eigenlijk niet anders kan wanneer de Europese economie in zak en as zit. In het beste geval kan het Amerikaans BBP met 2,50% groeien.

Dat is alleszins een beter scenario dan enkele weken geleden, toen nog werd uitgegaan van een recessie in zowel de Verenigde Staten als Europa.

Weliswaar zou de groei vertragen, wat eigenlijk niet anders kan wanneer de Europese economie in zak en as zit. In het beste geval kan het Amerikaans BBP met 2,50% groeien. Dat is alleszins een beter scenario dan enkele weken geleden, toen nog werd uitgegaan van een recessie in zowel de Verenigde Staten als Europa.