Allereerst is het noodzakelijk dat er inderdaad schulden moeten worden gemaakt om te vermijden dat de economie in een depressie wegzakt. Het is momenteel veel goedkoper om die schulden te financieren wegens de lage rente.

Die lage rente heeft dan weer te maken met het feit dat er vanuit de bedrijfswereld nauwelijks vraag is naar kredieten. Anderzijds beschikken de bedrijven wel over cash die ze in overheidsobligaties kunnen investeren.

Tenslotte de derde en de belangrijkste les: de Verenigde Staten moeten hun beschikbare middelen op een verstandige manier investeren en niet zoals Japan deed bijvoorbeeld bruggen en andere infrastructuurwerken bouwen zonder dat die noodzakelijk waren.

De investeringen moeten leiden tot een afnamen van het deficiet op de handelsbalans, moet genoeg belastinginkomsten genereren om het budget in evenwicht te brengen en moet de afhankelijkheid van het land van krediet als groeimotor reduceren.

Allereerst is het noodzakelijk dat er inderdaad schulden moeten worden gemaakt om te vermijden dat de economie in een depressie wegzakt. Het is momenteel veel goedkoper om die schulden te financieren wegens de lage rente. Die lage rente heeft dan weer te maken met het feit dat er vanuit de bedrijfswereld nauwelijks vraag is naar kredieten. Anderzijds beschikken de bedrijven wel over cash die ze in overheidsobligaties kunnen investeren. Tenslotte de derde en de belangrijkste les: de Verenigde Staten moeten hun beschikbare middelen op een verstandige manier investeren en niet zoals Japan deed bijvoorbeeld bruggen en andere infrastructuurwerken bouwen zonder dat die noodzakelijk waren. De investeringen moeten leiden tot een afnamen van het deficiet op de handelsbalans, moet genoeg belastinginkomsten genereren om het budget in evenwicht te brengen en moet de afhankelijkheid van het land van krediet als groeimotor reduceren.