De twee belangrijkste partijen durven niet op een ingrijpende manier ingrijpen en daardoor loopt het begrotingstekort steeds verder op. Alan Auerbach, econoom aan de University of California in Berkeley, bestudeert de Amerikaanse overheidsfinanciën al 15 jaar.

Hij is van mening dat er zo snel mogelijk iets worden gedaan aan het deficiet op de begroting zonder de economische groei in gevaar te brengen. Zelfs nu de recessie achter de rug is, loopt het deficiet op de Amerikaanse begroting op naar onhoudbare niveaus.

Tegen 2026 zou de GDP-to-debt ratio meer dan 100% bedragen, een percentage dat we hier in België ook al eens hebben gezien. Auerbach vindt het vooral verontrustend dat meer weinig politici durven te reageren. Alleen de senatoren Judd Gregg en Kent Conrad lijken zich bewust te zijn van het probleem.

Volgens Auerbach zijn pijnlijke maatregelen dringend noodzakelijk, zoniet staat de Amerikaanse staat een nog pijnlijkere toekomst te wachten. Hij dringt aan op harde maatregelen, zoals bijvoorbeeld een BTW zoals we die in Europa kennen.

De twee belangrijkste partijen durven niet op een ingrijpende manier ingrijpen en daardoor loopt het begrotingstekort steeds verder op. Alan Auerbach, econoom aan de University of California in Berkeley, bestudeert de Amerikaanse overheidsfinanciën al 15 jaar. Hij is van mening dat er zo snel mogelijk iets worden gedaan aan het deficiet op de begroting zonder de economische groei in gevaar te brengen. Zelfs nu de recessie achter de rug is, loopt het deficiet op de Amerikaanse begroting op naar onhoudbare niveaus. Tegen 2026 zou de GDP-to-debt ratio meer dan 100% bedragen, een percentage dat we hier in België ook al eens hebben gezien. Auerbach vindt het vooral verontrustend dat meer weinig politici durven te reageren. Alleen de senatoren Judd Gregg en Kent Conrad lijken zich bewust te zijn van het probleem. Volgens Auerbach zijn pijnlijke maatregelen dringend noodzakelijk, zoniet staat de Amerikaanse staat een nog pijnlijkere toekomst te wachten. Hij dringt aan op harde maatregelen, zoals bijvoorbeeld een BTW zoals we die in Europa kennen.