De combinatie van monetaire en budgettaire maatregelen levert volgens Carmignac resultaat op. De werkgelegenheid zal waarschijnlijk langzaam aantrekken in de komende maanden.

Inflatie is momenteel geen probleem door het hoge werkloosheidscijfer, de afwezigheid van loondruk en de aanhoudend lage woningprijzen.

Maar het actief monetair beleid en het herstel van de groei hebben de grondstoffenprijzen nog meer de hoogte in gejaagd, in het bijzonder voor olie, omdat de Verenigde Staten met een kwart van de wereldconsumptie veruit de grootste olieverbruiker is.

De combinatie van monetaire en budgettaire maatregelen levert volgens Carmignac resultaat op. De werkgelegenheid zal waarschijnlijk langzaam aantrekken in de komende maanden. Inflatie is momenteel geen probleem door het hoge werkloosheidscijfer, de afwezigheid van loondruk en de aanhoudend lage woningprijzen. Maar het actief monetair beleid en het herstel van de groei hebben de grondstoffenprijzen nog meer de hoogte in gejaagd, in het bijzonder voor olie, omdat de Verenigde Staten met een kwart van de wereldconsumptie veruit de grootste olieverbruiker is.