Davidowitz wijst er op dat de situatie in Europa, en dan meer bepaald die in Ierland, sterk gelijkt op die in de Verenigde Staten. Het enige verschil is dat laatstgenoemd land nog goedkoop kan lenen.

Ierland heeft echter doortastende maatregelen genomen en zo ver zijn de Verenigde Staten nog niet. Integendeel zelfs, Washington heeft nog geen enkele maatregel aangekondig om het begrotingstekort onder controle te krijgen.

De Verenigde Staten kunnen binnen één à twee jaar in crisis belanden, zo vreest Davidowitz. Daarbij zal ook de dollar in een crisis belanden.

Hij is van mening dat quantitative easing moet worden stopgezet en dat de door president Bush doorgevoerde belastingmaatregel niet meer verlengd mag worden. Daarna kan aan nog meer besparingsmaatregelen worden gedacht.

Davidowitz wijst er op dat de situatie in Europa, en dan meer bepaald die in Ierland, sterk gelijkt op die in de Verenigde Staten. Het enige verschil is dat laatstgenoemd land nog goedkoop kan lenen. Ierland heeft echter doortastende maatregelen genomen en zo ver zijn de Verenigde Staten nog niet. Integendeel zelfs, Washington heeft nog geen enkele maatregel aangekondig om het begrotingstekort onder controle te krijgen. De Verenigde Staten kunnen binnen één à twee jaar in crisis belanden, zo vreest Davidowitz. Daarbij zal ook de dollar in een crisis belanden. Hij is van mening dat quantitative easing moet worden stopgezet en dat de door president Bush doorgevoerde belastingmaatregel niet meer verlengd mag worden. Daarna kan aan nog meer besparingsmaatregelen worden gedacht.