Op wat langere termijn dreigt er echter een ander gevaar en wel uit een totaal onverwachte hoek, namelijk vanuit die van de schaalolie. Door het massaal ontginnen van de schaalolievoorraden zullen de Verenigde Staten uiteindelijk min of meer energieonafhankelijk worden.

Daardoor zullen ze echter in veel mindere mate een aanjager van de wereldeconomie zijn. Daarnaast zal de Amerikaanse centrale bank de economie veel minder moeten stimuleren, wat op zijn beurt een rem op een verdere stijging van de beurskoersen zal leggen.

Op wat langere termijn dreigt er echter een ander gevaar en wel uit een totaal onverwachte hoek, namelijk vanuit die van de schaalolie. Door het massaal ontginnen van de schaalolievoorraden zullen de Verenigde Staten uiteindelijk min of meer energieonafhankelijk worden. Daardoor zullen ze echter in veel mindere mate een aanjager van de wereldeconomie zijn. Daarnaast zal de Amerikaanse centrale bank de economie veel minder moeten stimuleren, wat op zijn beurt een rem op een verdere stijging van de beurskoersen zal leggen.