Daarnaast wordt de LIBOR-OIS spread steeds maar kleiner. Dat heeft te maken met het bericht dat de ECB is overgegaan tot 'quantative easing' (kwantitatieve verruiming).

Bovendien zal ook de Bank of England meer obligaties gaan inkomen, waardoor de gemiddelde CDS (de verzekering tegen het falen van een bank) fors is gedaald. Het blijft echter nog de vraag of dit alles de banken gaat aanmoedigen om meer leningen toe te staan.

Daarnaast wordt de LIBOR-OIS spread steeds maar kleiner. Dat heeft te maken met het bericht dat de ECB is overgegaan tot 'quantative easing' (kwantitatieve verruiming). Bovendien zal ook de Bank of England meer obligaties gaan inkomen, waardoor de gemiddelde CDS (de verzekering tegen het falen van een bank) fors is gedaald. Het blijft echter nog de vraag of dit alles de banken gaat aanmoedigen om meer leningen toe te staan.