Tot en met juni zal de Fed elke maand $ 75 mrd gebruiken voor aankoop van langer lopende staatsobligaties en daarnaast wordt $ 250 mrd to $ 300 mrd uit aflossingen daarvoor gebruikt.

De dollarkoers daalde op het nieuws, de olieprijs steeg licht naar boven $ 85, de aandelenmarkt in de Verenigde Staten reageerde positief en die in Azië waren eveneens beter.

De stimulans is als tweede fase kleiner dan die van $ 1700 mrd tijdens de crisis van '08/'09. Uit de toelichting van de Fed blijkt het voornemen de rentetarieven voorlopig laag te houden mede in verband met de nog laag blijvende inflatie.

De hoge werkloosheid, 9,6%, en lage inflatie, CPI 1,1% over de laatste twaalf maanden, blijven de parameters voor de Fed, waarbij de economische groei, 2% over het laatste kwartaal, te weinig impulsen levert voor meer werkgelegenheid.

Tot en met juni zal de Fed elke maand $ 75 mrd gebruiken voor aankoop van langer lopende staatsobligaties en daarnaast wordt $ 250 mrd to $ 300 mrd uit aflossingen daarvoor gebruikt. De dollarkoers daalde op het nieuws, de olieprijs steeg licht naar boven $ 85, de aandelenmarkt in de Verenigde Staten reageerde positief en die in Azië waren eveneens beter. De stimulans is als tweede fase kleiner dan die van $ 1700 mrd tijdens de crisis van '08/'09. Uit de toelichting van de Fed blijkt het voornemen de rentetarieven voorlopig laag te houden mede in verband met de nog laag blijvende inflatie. De hoge werkloosheid, 9,6%, en lage inflatie, CPI 1,1% over de laatste twaalf maanden, blijven de parameters voor de Fed, waarbij de economische groei, 2% over het laatste kwartaal, te weinig impulsen levert voor meer werkgelegenheid.