Eerst moet dit probleem worden opgelost, alvorens er aan jobcreatie kan worden gedacht. Op lokaal niveau is de bouw namelijk de belangrijkste gangmaker van de tewerkstelling.

De aanzet tot de consolidatie in de banksector is al gegeven, Bank of Montreal nam Marshall & Ilsey over, een bank uit het midwesten die zwaar in de problemen verkeert.

We mogen volgens Suttmeier nog meer van dergelijke deals verwachten. Anderzijds worden de 'too big to fail' banken met hun eigen problemen geconfronteerd, want die zijn nog steeds zwaar met schulden beladen.

Eerst moet dit probleem worden opgelost, alvorens er aan jobcreatie kan worden gedacht. Op lokaal niveau is de bouw namelijk de belangrijkste gangmaker van de tewerkstelling. De aanzet tot de consolidatie in de banksector is al gegeven, Bank of Montreal nam Marshall & Ilsey over, een bank uit het midwesten die zwaar in de problemen verkeert. We mogen volgens Suttmeier nog meer van dergelijke deals verwachten. Anderzijds worden de 'too big to fail' banken met hun eigen problemen geconfronteerd, want die zijn nog steeds zwaar met schulden beladen.