De sterke euro en een drastische waardevermindering van de Venezolaanse bolivar in het derde kwartaal van 2013 hebben geleid tot aanzienlijke ongunstige translatie-effecten op de omzet van Bekaert.

De cumulatieve impact in 2013 van wisselkoersschommelingen op de geconsolideerde omzet was, in vergelijking met de eerste negen maanden van 2012, voor -3,1% toe te schrijven aan Venezuela en voor de overige -1,8% aan de koersevolutie van andere munten.

De nettobewegingen ten gevolge van overnames en desinvesteringen waren beperkt tot +1,2%. Ondanks stabiele volumes bedroeg de organische omzetdaling -4,8% als gevolg van prijs-mix effecten. In totaal daalde de geconsolideerde omzet bijgevolg met -8,5%.

De sterke euro en een drastische waardevermindering van de Venezolaanse bolivar in het derde kwartaal van 2013 hebben geleid tot aanzienlijke ongunstige translatie-effecten op de omzet van Bekaert. De cumulatieve impact in 2013 van wisselkoersschommelingen op de geconsolideerde omzet was, in vergelijking met de eerste negen maanden van 2012, voor -3,1% toe te schrijven aan Venezuela en voor de overige -1,8% aan de koersevolutie van andere munten. De nettobewegingen ten gevolge van overnames en desinvesteringen waren beperkt tot +1,2%. Ondanks stabiele volumes bedroeg de organische omzetdaling -4,8% als gevolg van prijs-mix effecten. In totaal daalde de geconsolideerde omzet bijgevolg met -8,5%.