De Recurrente EBIT voor de periode daalde met 15% op jaarbasis door een minder gunstige regionale en productmix en door de impact van lagere metaalprijzen op de recyclagemarges.

Marc Grynberg, CEO van Umicore, gaf de volgende commentaar op de cijfers die zijn bedrijf gisterenmorgen bekendmaakte: "Hoewel de economie kwetsbaar blijft, is het bemoedigend om een stabilisering te zien in veel van Umicore's eindmarkten. We blijven verder werken aan onze groei-initiatieven op langere termijn terwijl we tegelijkertijd onze operationele voetafdruk aanpassen daar waar de marktrealiteit dit noodzakelijk maakt. Het is duidelijk dat de trends van grondstoffenschaarste, de nood aan schone lucht, de evolutie naar elektrische voertuigen en hernieuwbare energie in ons voordeel blijven alsook Umicore's veelbelovende technologische ontwikkelingen en marktposities."

De Recurrente EBIT voor de periode daalde met 15% op jaarbasis door een minder gunstige regionale en productmix en door de impact van lagere metaalprijzen op de recyclagemarges. Marc Grynberg, CEO van Umicore, gaf de volgende commentaar op de cijfers die zijn bedrijf gisterenmorgen bekendmaakte: "Hoewel de economie kwetsbaar blijft, is het bemoedigend om een stabilisering te zien in veel van Umicore's eindmarkten. We blijven verder werken aan onze groei-initiatieven op langere termijn terwijl we tegelijkertijd onze operationele voetafdruk aanpassen daar waar de marktrealiteit dit noodzakelijk maakt. Het is duidelijk dat de trends van grondstoffenschaarste, de nood aan schone lucht, de evolutie naar elektrische voertuigen en hernieuwbare energie in ons voordeel blijven alsook Umicore's veelbelovende technologische ontwikkelingen en marktposities."