Toch kwamen er ook uit de Verenigde Staten veel positieve signalen. Dat gold bijvoorbeeld voor de inkoopmanagersindex uit Chicago, die in oktober fors steeg tot 65,9 vergeleken met 55,7 in september.

Bovendien achten de analisten van de bank de gewijzigde interpretatie van de markten over het tijdstip van afbouwen van de stimulansen niet erg waarschijnlijk.

ABN blijft bij de mening dat de Fed hiermee pas in maart 2014 zal beginnen.

Toch kwamen er ook uit de Verenigde Staten veel positieve signalen. Dat gold bijvoorbeeld voor de inkoopmanagersindex uit Chicago, die in oktober fors steeg tot 65,9 vergeleken met 55,7 in september. Bovendien achten de analisten van de bank de gewijzigde interpretatie van de markten over het tijdstip van afbouwen van de stimulansen niet erg waarschijnlijk. ABN blijft bij de mening dat de Fed hiermee pas in maart 2014 zal beginnen.