Dit gegeven heeft de markten de afgelopen maanden duidelijk angst aangejaagd.

Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de onderstroom van cyclische ondersteuning in de wereldeconomie een marktomgeving mogelijk maakt waarin risicovolle beleggingscategorieën en obligatierendementen vooralsnog gezamenlijk kunnen stijgen.

In dit opzicht is het belangrijk erop te wijzen dat de verleiding om de aandacht, analyses en discussies te richten op mogelijke neerwaartse risico's voor de vooruitzichten van de wereldeconomie, op zichzelf een risico in zich draagt.

Doordat veel mensen nu eenmaal 'ramptoeristen' zijn, loopt men altijd het risico te veel aandacht te schenken aan wat er mis kan gaan, terwijl de mogelijke verrassingen in positieve zin over het hoofd worden gezien. Voor beleggers kan deze negatieve vooringenomenheid zeer destructief uitpakken als dit aspect in hun besluitvorming op termijn ongewijzigd blijft.

Dit gegeven heeft de markten de afgelopen maanden duidelijk angst aangejaagd. Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de onderstroom van cyclische ondersteuning in de wereldeconomie een marktomgeving mogelijk maakt waarin risicovolle beleggingscategorieën en obligatierendementen vooralsnog gezamenlijk kunnen stijgen. In dit opzicht is het belangrijk erop te wijzen dat de verleiding om de aandacht, analyses en discussies te richten op mogelijke neerwaartse risico's voor de vooruitzichten van de wereldeconomie, op zichzelf een risico in zich draagt. Doordat veel mensen nu eenmaal 'ramptoeristen' zijn, loopt men altijd het risico te veel aandacht te schenken aan wat er mis kan gaan, terwijl de mogelijke verrassingen in positieve zin over het hoofd worden gezien. Voor beleggers kan deze negatieve vooringenomenheid zeer destructief uitpakken als dit aspect in hun besluitvorming op termijn ongewijzigd blijft.