Ook een aantal afzonderlijke Europese landen (Frankrijk en Italië) en de Verenigde Staten zullen inflatiecijfers over april naar buiten brengen.

Daarnaast worden gegevens gepubliceerd over de Amerikaanse - en ook de Nederlandse - detailhandelsverkopen en over de industriële productie in de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Tot slot wordt aan het eind van de week een voorlopig inzicht verschaft in de stemming onder Amerikaanse consumenten in mei (door de universiteit van Michigan) en in de stemming onder ondernemers in de regio rond Philadelphia (de Philly Fed index).

Ook een aantal afzonderlijke Europese landen (Frankrijk en Italië) en de Verenigde Staten zullen inflatiecijfers over april naar buiten brengen. Daarnaast worden gegevens gepubliceerd over de Amerikaanse - en ook de Nederlandse - detailhandelsverkopen en over de industriële productie in de Verenigde Staten en de Europese Unie. Tot slot wordt aan het eind van de week een voorlopig inzicht verschaft in de stemming onder Amerikaanse consumenten in mei (door de universiteit van Michigan) en in de stemming onder ondernemers in de regio rond Philadelphia (de Philly Fed index).