63% van de ondervraagden denkt in die richting. Tony Crescenzi, senior vice-president, strategist, portfolio manager bij Pimco, stelt dat ook de stijging van de koersen op Wall Street een onrechtstreeks gevolg is van QE2.

Eén van de doelstellingen van het nieuwe programma was namelijk het aanwakkeren van de consumptie en hogere beurkoersen kunnen daartoe een aanzet geven. In die zin is de koersstijging op Wall Street geen weggegooid geld geweest.

41% van de ondervraagden is van mening dat er na QE2 ook QE3 komt, wat wil zeggen dat de FED vanaf juni van volgend jaar een verdere verruiming van de monetaire politiek kan aankondigen.

63% van de ondervraagden denkt in die richting. Tony Crescenzi, senior vice-president, strategist, portfolio manager bij Pimco, stelt dat ook de stijging van de koersen op Wall Street een onrechtstreeks gevolg is van QE2. Eén van de doelstellingen van het nieuwe programma was namelijk het aanwakkeren van de consumptie en hogere beurkoersen kunnen daartoe een aanzet geven. In die zin is de koersstijging op Wall Street geen weggegooid geld geweest. 41% van de ondervraagden is van mening dat er na QE2 ook QE3 komt, wat wil zeggen dat de FED vanaf juni van volgend jaar een verdere verruiming van de monetaire politiek kan aankondigen.