Diverse indicatoren wijzen op een aankomende groei van de werkgelegenheid, zoals cijfers over de productiviteit, voorraden, levertijden, orderportefeuilles, eindvraag, bedrijfswinsten en gereedgekomen woningen.

Hoewel veel arbeidsplaatsen die de afgelopen tijd in de VS verloren zijn gegaan hoogstwaarschijnlijk terug zullen komen, zijn er ook veel banen voorgoed verloren gegaan; met name in sectoren die hard geraakt zijn.

Dit zal waarschijnlijk voor druk blijven zorgen op werkloosheidscijfers, en zal de groei van inkomsten - en daarmee de bedrijfswinsten - beperken.

Diverse indicatoren wijzen op een aankomende groei van de werkgelegenheid, zoals cijfers over de productiviteit, voorraden, levertijden, orderportefeuilles, eindvraag, bedrijfswinsten en gereedgekomen woningen. Hoewel veel arbeidsplaatsen die de afgelopen tijd in de VS verloren zijn gegaan hoogstwaarschijnlijk terug zullen komen, zijn er ook veel banen voorgoed verloren gegaan; met name in sectoren die hard geraakt zijn. Dit zal waarschijnlijk voor druk blijven zorgen op werkloosheidscijfers, en zal de groei van inkomsten - en daarmee de bedrijfswinsten - beperken.