Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy Multi-Asset bij ING IM, benadrukt dat het macro-economische klimaat wereldwijd gunstig blijft, waarbij Europa en China de laatste tijd bezig zijn met een inhaalslag.

Ook het besluit van de Fed in de tweede helft van 2013 om het steunprogramma niet terug te schroeven impliceert een duidelijke gerichtheid op groei in de reactiefunctie van de centrale bank door het herstelproces verder te ondersteunen.

Om bovengenoemde redenen blijft ING IM uitgaan van groei in haar positionering binnen vastrentende waarden en spreadproducten met een allocatie die onderwogen is voor staatsobligaties en overwogen voor spreads.

Binnen spreadproducten heeft Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy Multi-Asset bij ING IM, een voorkeur voor groei in haar positionering. Hij heeft een stevige overweging in high yield, naast een gemiddelde overweging in staatsobligaties uit perifere eurolanden (Eurozone Peripheral Treasuries).

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy Multi-Asset bij ING IM, benadrukt dat het macro-economische klimaat wereldwijd gunstig blijft, waarbij Europa en China de laatste tijd bezig zijn met een inhaalslag. Ook het besluit van de Fed in de tweede helft van 2013 om het steunprogramma niet terug te schroeven impliceert een duidelijke gerichtheid op groei in de reactiefunctie van de centrale bank door het herstelproces verder te ondersteunen. Om bovengenoemde redenen blijft ING IM uitgaan van groei in haar positionering binnen vastrentende waarden en spreadproducten met een allocatie die onderwogen is voor staatsobligaties en overwogen voor spreads. Binnen spreadproducten heeft Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy Multi-Asset bij ING IM, een voorkeur voor groei in haar positionering. Hij heeft een stevige overweging in high yield, naast een gemiddelde overweging in staatsobligaties uit perifere eurolanden (Eurozone Peripheral Treasuries).